maanantai 5. maaliskuuta 2012

Taidekoulun kohtalo kysymysmerkki

Ministeri Gustafsson vieraili tänään Raumalla. Muutaman tunnin aikana häntä perehdytettiin kaupungin kouluihin ja koulutustarjontaan. Itselläni oli 10 minuuttia SAMKin asioiden esille tuomiseen. Pyrin avaamaan helmikuussa toimitetun vastauksen perusteluja.

Eniten paikalla ollutta lehdistöä kiinnosti luonnollisesti Kankaanpään taidekoulu. Ministeri kertoi, että hän juuri nyt on aloittamassa virkamiesten kanssa vastausten läpikäynnin ja antaa näin oman panoksensa ministeriön päätöksien sisältöön. Ministeri Gustafsson myönsi, että viesti on maakunnasta kirkas, mutta hänen mukaansa taidekoulun jatko on vielä auki. Hänen mukaansa ammattikorkeakoulujen kulttuurialan aloituspaikkoja joudutaan vähentämään rutkasti. Kulttuurialojen sijaan Gustafsson neuvoi hakeutumaan esimerkiksi lastentarhanopettajien ja luokanopettajien koulutukseen. Työpaikkakin olisi varmempi.

Muutaman asian ministerin vastauksista pystyy päättelemään. Ensinnäkin sen, että taidekoulun kohtalo ei ole SAMKin omissa käsissä. Harkinnan ja päätökset tekee OKM. Toiseksi sen, että ministeri ei ainakaan vielä ole vakuuttunut taidekoulun jatkon tarpeellisuudesta. Esimerkiksi Jyväskylän musiikkikoulutuksen jatkosta hän on antanut aivan toisenlaisia viestejä.

Käsitys siitä, että taidekoulun kohtalo olisi SAMKin omissa käsissä juontaa juurensa ministerin omista sanoista. Esimerkiksi vastauksessaan kansanedustaja Myllykosken kirjalliseen kysymykseen Gustafsson on yksiselitteisesti sanonut näin: "Kankaanpään yksikön toiminnan jatkamista, kehittämistä tai lakkauttamista koskevat kysymykset kuuluvat Satakunnan ammattikorkeakoulun ja sen ylläpitäjän päätösvaltaan." Niin kuuluvatkin, tällä hetkellä. Ministeri(ö) on jättänyt mainitsematta, että toimiluvat ovat kokonaisuudessaan menossa uuteen harkintaan.

Sivistyspoliittinen ministeriryhmä on vastikään 24.2.2012 päättänyt ammattikorkeakoulujen toimilupien uudistamisen periaatteista. Periaatteiden mukaan toimiluvassa päätetään kunkin ammattikorkeakoulun koulutustehtävään sisältyvästä koulutusvastuusta eri aloilla tutkinnoittain ja tutkintonimikkeittäin sekä korkeakoulun opetus- ja tutkintokielestä. Ammattikorkeakoululain uudistamista valmistellaan niin, että eduskunta voi hyväksyä lain kesällä 2013. Lain vahvistamisen jälkeen uuden lain mukaisia toimilupia haetaan syksyllä 2013. Toimilupahakemukset arvioidaan esitettyjen kriteerien perusteella ja valtioneuvosto päättää toimiluvista vuoden 2013 loppuun mennessä. Uudet toimiluvat tulevat voimaan 1.1.2014.

Yksi kriteeri toimilupien harkinnassa on "ammattikorkeakoulun toiminta vastaa alueelliseen ja valtakunnalliseen koulutustarpeeseen; koulutustarpeen arvioinnissa otetaan huomioon kansallisten
ennakointien alakohtaiset linjaukset ja korkeakoulutuksen saavutettavuus suuralueella". Kuvataide säilyy Turun AMK:ssa.

Näyttäisi siis siltä, että ratkaisu olisi SAMKin omissa käsissä vuoden 2013 loppuun asti. Sen jälkeen ratkaisevaa on se, onko SAMKin toimiluvassa kuvataide mukana. Sen ehkä saamme tietää pääsiäiseen mennessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti