keskiviikko 26. maaliskuuta 2014

Kampus askeleen eteenpäin

Porin korkeakoulukampuksen tarjouskilpailun kolmen tarjouksen arviointi ja päätöksen valmistelu oli mittava työ, joka päättyi onnellisesti - päätökseen. Monta vaihetta  on kuitenkin vielä käytävä läpi ennen kuin muutto Vähäraumalta ja Tiilimäeltä Asema-aukiolle voi alkaa.


Ensimmäinen vaihe on valitus markkinaoikeuteen. Muutoksenhakuaika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  Helpoiten tästä vaiheesta selviää, jos valitusta ei tule ja molemmat hävinneet asianosaiset tyytyvät ratkaisuun. Markkinaoikeus on purkanut jutturuuhkaansa ja keskimääräinen käsittelyaika on lyhentynyt n. 7 kk:een. Joskin viime vuonna oli vireillä edelleen joitain yli vuodenkin vanhoja juttuja.

Vaikka valitus päätöksestä markkinaoikeuteen tulisi, uskoisin, että oikeuden käsittelyaikanakin hanketta pyrittäisiin edistämään. Sopimusta ei luonnollisesti voida solmia ennen oikeuden päätöstä, mutta sopimusneuvotteluja vuokrasopimuksesta voidaan tarjouskilpailun voittajan kanssa käydä. Neuvotteluissa laaditaan vuokrasopimus tarkentaen urakan sisältöä, suunnittelun periaatteita, aikataulua sekä vuokran sisältämiä elementtejä ja vastuunjakoa niiltä osin kuin niitä tarjouspyynnössä ei ole yksilöity.

Myös omat hankkeemme kampuksen kehittämiseksi voivat alkaa välittömästi. Vuosi sitten kirjoitin Agorassa kampuksen merkityksestä tiennäyttäjänä kohti uudenlaista hiilineutraalia ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikkaa. Kampusratkaisu on suuri investointi, johon omalta osaltamme kannamme kortemme kekoon kehittämällä oppimisympäristöjä ja innovatiivisia ratkaisuja, kuten rakenteisiin integroituja aurinkokeräimiä ja rakennuksen mittarointiin keskittyviä seurantajärjestelmiä. Alueen yrityksille hankkeen tulee omalta osaltaan edistää uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen markkinoille pääsyä.

Vasta vuokrasopimuksen syntyminen tarkoittaa sitä, että varsinainen suunnittelu voi alkaa. Kampuksen suunnitteluvaihe kannattaa toteuttaa huolella ja eri käyttäjäryhmiä osallistaen. Viimeistään tässä vaiheessa lyödään kiinni monta periaatetta ja päätöstä. Näihin kuuluvat päätökset siitä miten eri toiminnot sijoitetaan, miten eri käyttäjien tarpeet huomioon ottava monitilaympäristö määritellään ja toteutetaan, miten tarjouksen arvioinnissa havaittuja puutteita korjataan ja parannetaan, miten omien hankkeiden tulokset integroidaan rakennukseen, ja niin edelleen.Kun suunnittelu on valmis, voidaan Asema-aukiolla edetä vanhojen rakennusten purkuun ja uudisrakennuksen kuopan kaivamiseen.Vuoden 2017 kesäkausi on kalenterissa varattu muutolle.

perjantai 14. maaliskuuta 2014

Yhteishaun aikaan

Elämme yhteishaun aikaa. Media on täynnä eri korkeakoulujen opiskelijarekrytoinnin mainoksia. Mainonnan kritiikki tuli yllättävältä taholta; STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajan Mikko Valtosen mielestä osalla korkeakouluista markkinointi on lipsahtanut pahasti epäolennaisen puolelle. Hän ihmettelee miten kouluilla voi olla rahaa viihteellisiin ja ylipäätään massiivisiin markkinointiponnistuksiin kun korkeakoulujen rahoitusta samanaikaisesti supistetaan rajusti ja esimerkiksi ammattikorkeakouluilta leikataan 20 prosenttia.

"Onko korkeakoulujen markkinointi sisällöllisesti kohdallaan, kun koulua mainostavat sketsi-hahmot ja mainoslauseina käytetään viihdeohjelmista tuttuja hokemia", Valtonen kysyy.

Edellisestä käy ilmi, että Valtosen kritiikki kohdistuu ammattikorkeakouluihin, ja saattaapa yksi Valtosen tarkoittamista sketsi-hahmoista olla porilainen Karim Z. Yskovicz, joka jo toista vuotta mainostaa radiossa SAMKia. Kaikki ei kuitenkaan ole niin kuin päälle näyttää.

SAMK on leikannut opiskelijamarkkinoinnin budjettia vuodesta 2012 yli 50 %:lla. Koko vuonna käytämme mainostamiseen 100 000 euroa, joka on noin 0,25 % liikevaihdosta. Tästä summasta suurin osa on tiedollista markkinointia tarjonnasta. Radiokampanjassa noudatamme itseironista ja huumoripitoista linjaa, jossa kuitenkin tuodaan esille SAMKin erityispiirteitä. SAMKilla on työelämäyhteyksiä ja cooleja opiskelijaprojekteja. Kuunnelkaapa kuinka Karim tuo asian esille tästä, tai tästä, tai tästä.

Tänä vuonna SAMK näkyy myös televisiossa Maikkarin alueellisissa mainoksissa. Nämä mainokset eivät kuulu markkinointibudjettiimme lainkaan, sillä niiden kustannukset sisältyvät MTV:n kanssa solmittuun sopimukselliseen yhteistyöhön, jota toteutetaan SuomiAreenan puitteissa. Karri Kivi kutsuu pelipaikalle ja sitä kutsua on syytä totella.


Opiskelijamainonnan tavoitteena on viime kädessä saada opintoja harkitseva hakijan oppaan äärelle. Siellä on kattava tietopaketti tarjonnasta.