maanantai 30. huhtikuuta 2012

Ruotsin kieli hanskaan!

Kiitoksia kaikille kommenteista edelliseen lokipäivitykseeni. Sain kommentteja myös suoraan sähköpostiini. Kommentit koskivat valtaosaltaan kirjoitukseni sivujuonnetta, eli kieltenopetusta, ja siitäkin lähinnä ruotsin kielen asemaa korkeakoulututkinnossa.

Ruotsin kieli selvästi on kuuma aihe joka suhteessa. On syytä ottaa tässäkin asiassa rauhallisesti. Ruotsin kieli ei ole katoamassa tutkintovaatimuksista mihinkään. Toki voidaan keskustella siitä onko välttämätöntä, että ruotsin kielen melko vaativa koe on tutkintovaatimusten osa. Mutta tämä keskustelu ei saisi hämärtää sitä, että kaikki voitava on tehtävä tässä ja nyt tutkintojen läpäisyn eteen, ja myös  ruotsin kielen läpäisyn eteen.

Kielten opetuksen koordinaattori Tuija toi aivan oikeutetusti esille sen, että ruotsin kielikoe ei ole ylitse pääsemätön este valmistumiselle. Suurin osa niistä, joilla on pakollinen ruotsi suorittamatta, eivät ole osallistuneet valmentaviin opintoihin, tai ovat osallistuneet niihin tekemättä todellista työtä opintojen eteen. "Jos opiskelija ei käy valmentavia opintoja sitä voi verrata tilanteeseen, jossa peruskoulun oppimäärällä mennään yo-kirjoituksiin." Allekirjoitan tämän ja toivon, että opiskelijat suhtautuvat vakavasti opintoihinsa myös näiltä osin.

Vaatimustason laskeminen ei ole ratkaisu meille eikä muille korkeakouluille.

torstai 19. huhtikuuta 2012

Arviointi enste

Nyt on käynnistetty aloituspaikkojen jälkeinen elämä. Aloituspaikat ovat pitkälti määritelleet SAMK Oy:n alkuajan ajankäyttöä. Vaikka tulokset ulospäin saattavat näyttää vähäisiltä, minusta on erittäin tärkeää, että on opittu hyvä päätöksenteon prosessi. Koulutuspaikkakuntien perusteellinen profilointi ja koulutustarpeen analyysi on tuonut keskusteluun syvyyttä ja on pakotettu esiin perustellut argumentit. Samalla hitaalla päätöksentekotavalla kannattaa jatkaa.

Osakeyhtiön loppuvuoden salkku on raskas ja vaikutuksiltaan kauaskantoinen. Uusi tavoitesopimus valmistellaan, strategia uudistetaan, organisaatio- ja johtamismalli määrittellään, kampusratkaisut konkretisoidaan ja suunnittelu aloitetaan, henkilöstösuunnitelma laaditaan ja sitä lähdetään toteuttamaan. Yhteistä näille kaikille prosesseille on, että päätöksiä ei ennakoida eikä niihin rynnätä suinpäin - vaan että valmistelu aloitetaan systemaattisella arvioinnilla. Arviointi pitää sisällään erilaisten tavoitteiden tarkastelun eri näkökulmista.

Eilen Oy-hallituksessa käynnistettiin nykyisen organisaatiomallin kriittinen tarkastelu, joka johtanee jonkun asteiseen organisaatiomuutokseen vuoden 2013 alusta. Arvioitavia tavoitteita on toista kymmentä, jokaisen kohdalla pyritään pohtimaan sitä miten organisaation ja toiminnan organisoinnin avulla voidaan edistää tavoitteen toteutumista. Joidenkin tavoitteiden kannalta on aivan sama minkälainen organisaatiorakenne laitoksessa on, näissä tapauksissa toiminnan kehittyminen riippuu muista tekijöistä kuin organisaatiomallista. Keskeistä arvioinnissa on tunnistaa asiat joihin voidaan vaikuttaa ja vaikuttaa niihin, jotta organisaatio parhaalla mahdollisella tavalla tukee tavoitteiden toteutumista.

Yksi esimerkki arvioinnista:
Tavoite:  Kieliopetusta tehostettava
Nykymallin arviointi: Kieliopetus toteutetaan toimialoittain, siinä on päällekkäisyyttä ja tehostamisen varaa.
Mahdollisia toimenpiteitä: Perustetaan koko organisaatiota palveleva kielikeskus (voi nousta esille muitakin mahdollisia toimenpiteitä).


Arviointi tehdään nopealla aikataululla, tavoitteena tunnistaa alustavia keskeisiä toimenpiteitä jo toukokuun puoliväliin mennessä. Tämän jälkeen alkaa 'Road Show' eli henkilöstön kuuleminen sarjalla keskustelutilaisuuksia. Perästä kuuluu.


PS. Toimarin Lokilla meni 10 000 katselun raja rikki. Olen otettu tästä mielenkiinnosta. Tervetuloa uudelleen, myös kommentoimaan.maanantai 2. huhtikuuta 2012

Kankaanpään taidekoulu säilyy - uutisanalyysi

Kankaanpää oli jälleen pääosassa, kun OKM:n aloituspaikkoja koskevia päätöksiä uutisoitiin. Mutta milloin niitä uutisoitiin? Torstaina iltapäivällä minulle soitti toimittaja, joka halusi vahvistuksen saamilleen tiedoille aloituspaikoista. Hänen tietojensa mukaan rehtorit olivat saaneet aloituspaikoista ennakkotiedon. Soitin rehtorille, joka oli perheensä kanssa lomamatkalla. Hän oli toden totta saanut sähköpostiinsa muutamaa minuuttia aiemmin OKM:n tiedotteen ja aloituspaikkojen ammattikorkeakoulukohtaisen jakotaulukon. Ennakkotiedossa todettiin OKM:n päätöksen olevan julkinen seuraavana aamuna klo 9.30. Rehtori ei ilmeisesti ollut huomannut julkistusajankohtaa lukiessaan tiedotetta kännykästään. Hän antoi SK:lle haastattelun, joka julkaistiin torstaina klo 19 aikaan. Ei Satakunta ollut ainoa, uutisseurantaan sateli aloituspaikkoja koskevia tietoja eri puolilta Suomea pitkin torstai-iltaa.

Perjantaiaamuna, kun uutinen lopulta virallisesti julkaistiin, se oli jo ikivanhaa tietoa. Hyvä esimerkki reaaliaikaisuuteen pyrkivästä nykyviestinnästä - lähes kaikki saivat tiedon tasapuolisesti median välityksellä. SAMKin viestintäpäällikkö lähetti OKM:n aloituspaikkoja koskevan tiedotteen ja aloituspaikkojen jakotaulukon kokoväelle perjantaiaamuna. Tämä oli hyvä, koska tämän enempää en minäkään ole tietoa saanut.

OKM:n päätös tuli muuten virallisesti SAMKin kirjaamoon perjantaina klo 13.55.

Kerrataan nyt kuitenkin mitä siinä päätöksessä seisoo. OKM:n omaan 5.10.2011 ehdotukseen verrattuna kokonaisvähennys on sama eli 142 aloituspaikkaa. SAMK Oy:n esitti vastauksessaan 17.2.2012 hyväksyvänsä kaikki muut esitetyt vähennykset paitsi kuvataiteen 22 aloituspaikkaa, joita esitettiin jatkettavaksi. Eli kokonaisvähennykseksi tässä vastauksessa muodostui 120. Nyt tehdyssä päätöksessä OKM päätti vähentää tekniikan aloituspaikkoja ylimääräisellä 10 aloituspaikalla (tekniikan kokonaisvähennys 75 aloituspaikkaa), liiketoiminnan aloituspaikkoja ylimääräisellä 10 aloituspaikalla (liiketoiminnan kokonaisvähennys 35 aloituspaikkaa) ja kulttuurin eli kuvataiteen aloituspaikkoja 2 aloituspaikalla (kulttuurin kokonaisvähennys 32 aloituspaikkaa). Tekniikan ja liiketoiminnan aloituspaikkojen ylimääräisiä vähennyksiä ei ole toistaiseksi kohdennettu mihinkään. Osakeyhtiön hallitus käsittelee vähennysten kohdentamista kokouksessaan 18.4.