keskiviikko 27. helmikuuta 2013

Kasvua sopimuksilla

Porin seudun ehdotus kasvusopimukseksi ja siihen liitetty INKA-ohjelman hakemus allekirjoitettiin eilen ja lähetettiin tänään TEM:lle. Allekirjoittajatahoja oli kahdeksan, Porin kaupunki, Porin seudun Karhukunnat, Satakuntaliitto, Ely-keskus, Prizztech, Porin yliopistokeskus, Diak ja SAMK.

Kerroin joulukuussa blogissani valmistelusta, jota tehtiin vastauksena valtion alueellisia innovaatiokeskittymiä vahvistaviin toimiin. Näihin toimiin kuuluvat suurimpia innovaatiokeskittymiä koskevat valtion ja kaupunkiseutujen neuvottelumenettelyt ja kasvusopimukset sekä innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelma.  

Kasvusopimus luo yhteisen perustan alueen pitkäjänteiselle kehittämiselle, vahvistaen yhteistä kehityspolkua ja kytkien alueen keskeiset toimijat alusta pitäen tiiviisti yhteen. Toimintamalli on täysin uusi, kaikki aluekehityksen kanssa työtä tekevät pohtivat sitä mistä kasvu tulevaisuudessa syntyy ja tekivät siitä Porin kaupunkiseudun yhteisen valinnan. Eikä vain Porin, ehdotuksen lähtökohtana on, että se ei ole muuta maakuntaa tai Louran kehittämiskäytävää poissulkeva, vaan päinvastoin näiden kehitystä tukeva.

Ehdotuksen avoimuus kaikkien osapuolien tasavertaiselle osallistumiselle perustuu itse valintaan, eli kasvusopimuksen sisältöön. Valinta on älykkäät palvelut, palvelu- ja ratkaisumallit, jotka tehostavat minkä tahansa teollisuuden alan tai julkisen sektorin toimintojen kehittymistä. Tarkoituksena on, että kasvusopimus luo puitteet toiminnalle ja että INKA-ohjelma painottuu Fiksun teollisuusalueen luomiseen, ja siinä valituihin teemoihin (kts. kuva).

Oma käsitykseni, että kasvusopimus ja INKA tulevat olemaan menestys. Edellytyksenä menestykselle on, että hyvä yhteinen tekeminen jatkuu silloinkin kun ohjelmia lähdetään toteuttamaan.