perjantai 22. tammikuuta 2016

Korkeakoulukenttä murroksessa

Viimeistään nyt on selvää, että Suomen koko korkeakoulukenttä hakee muotoaan. Eilen julkistettiin Lappeenrannan yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhdistymisen kuviot. Lappeenranta ehti ensimmäisenä julkistamaan konkreettisen suunnitelman siitä kuinka yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa. Ilman, että yhdistyminen tässä vaiheessa edellyttää vähäisintäkään lakimuutosta.

Lappeenrannan mallissa koulutus ja tutkimus toteutetaan Schooleissa ja schooleihin rinnastettavassa Saimia Collegessa, jonka muodostaa yliopiston yhteydessä toimiva "ammattikorkeakoulun tyyppinen oppilaitos".  Se miksi ammattikorkeakoulusta käytetään tällaista määritteleyä ei tiedotteiden perusteella avaudu. Hallinnot on tarkoitus joka tapauksessa yhdistää ja median saamien tietojen mukaan kokonaisuudesta vastaa yksi rehtori, joka siis toimisi sekä ammattikorkeakoululain että yliopistolain mukaisena rehtorina.

Yhteistyön tiivistämisen ja yhdistymisen suunnitelmia on jossain muodoissa vireillä Tampereen lisäksi ainakin Lapissa, Vaasassa ja Oulussa.  Lappia ja Vaasaa yhdistävät Lappeenrantaan yliopistojen pienuus ja tähän perustuen alueen tarve turvata yliopistojen tulevaisuus suuremmalla volyymillä. Alueen ammattikorkeakoulut palvelevat tätä tarkoitusta hyvin. Ammattikorkeakoulujen omistajien intressit vähitellen yhtyvät  yliopistojen intresseihin. On nähtävissä, että jollain aikavälillä kaikki alueyliopistot jossain muodossa seuraavat Tampereen aloittamaa kehitystä.

Koko korkeakoulukentän murros ei ole sitä mitä hallitusohjelmassa on peräänkuulutettu, mutta Tampere3-aloite ja korkeakoulujen massiiviset rahoitusleikkaukset ovat loogisena jatkumona johtaneet tähän.  Syksyn aikana on julkistettu korkeakoulujen suunnitelmista varsin niukasti. Selvästi itse kukin korkeakoulu on keskittynyt omaan strategiseen asemointiinsa. Samaa olemme luonnollisesti pyrkineet tekemään SAMKissa.

Korkeakoulut ovat tilanteesta hyvästä syystä huolissaan. Jokainen korkeakoulu joutuu OKM:n ohjeiden mukaisesti hahmottamaan omaa tulevaisuuttaan. Kukaan ei tässä murroksen tilanteessa näytä pitävän huolta korkeakoululaitoksen tulevaisuudesta kokonaisuutena. Tämän huoli käy hyvin ilmi Arenen, Unifin ja Sivistystyönantajien yhteisestä tämän viikkoisesta tiedotteesta. Tiedotteessa hyvin todetaan, että visio siitä mitä tavoitellaan puuttuu ja että yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoutuvat laatimaan sellaisen vision yhdessä, laajapohjaiseen vuoropuheluun perustuen.