lauantai 31. elokuuta 2013

Perustelut esiin

Vaikeat ratkaisut tulee perustella, ja useinmiten perusteluksi riittää toimenpiteestä saatava taloudellinen hyöty. Hallituksen linjausta nuorten tutkintoon johtavan sairaanhoitajakoulutuksen keskittämisestä Raumalta Poriin on arvosteltu Rauman päässä voimakkain sanoin. Kaupunginjohtaja Koski käytti sanontaa, että tätä he eivät purematta niele. Tästä syystä linjauksen perusteluja on syytä vielä "pureskella".

Talouden sopeuttamisen suunnittelussa on lähdetty siitä, että aloituspaikat eivät enää merkittävästi alene, eivät koko koulussa eivätkä yksittäisissä kaupungeissa. Ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusmallin mukaan merkittävä osa rahoituksesta tulee opiskelijoiden suoritteista (tutkinnoista, opintopistekertymisä, opiskelijapalautteista, työllistymisistä, jne.). Jos aloituspaikkoja supistetaan niin vähitellen luovutaan opiskelijoiden suoritteiden perusteella saatavasta perusrahoituksesta. Näillä perustein lähdettiin aloituspaikkatasojen säilyttämisestä ja keskittämisistä tasapainoisesti molempiin suuntiin, Raumalle ja Poriin.

Keskeisin peruste keskittämisen takana on raha. Keskittämisten taloutta sopeuttava vaikutus on yhteensä 500 000 euroa. Summa edustaa välitöntä sopeuttamisvaikutusta. Dynaamiset sopeuttamisvaikutukset, jotka tulevat toiminnan tehostumisen, logistisen hyödyn ja integroinnista aikaansaatavan kehittämisen seurauksena, ovat myös merkittävät. Joskin niitä on erittäin vaikea etukäteen arvioida.

Sairaanhoitajakoulutuksen keskittämisen yhtenä keskeisenä perusteluna on erikoisopetuksen kehittäminen. Erikoisopetusta ja moderneja oppimisympäristöjä, joista simulaatioympäristö on yksi esimerkki, ei ole järkevää kehittää kahdessa paikassa. Ympäristöjen ylläpito, käytön tuki ja edelleen kehittäminen edellyttävät pysyvää erikoistunutta henkilöstöä. Näin ollen pelkät investoinnit, joita Rauman kaupunki on ilmoittanut tukevansa, eivät yksin riitä.

Esillä on ollut myös kysymys siitä hankaloittaisiko nuorten sairaanhoitajakoulutuksen keskittäminen Poriin työvoiman saannin tilannetta Raumalla ja Rauman työssäkäyntialueella. Mielestäni ei tule aiheuttamaan sen suurempia ongelmia kuin tälläkään hetkellä. Sairaanhoitajien tarve on suuri koko maakunnassa, eikä mitenkään korostetusti erityisesti Rauman seudulla. Työvoiman rekrytoinnin kannalta keskeisin väline on harjoittelupaikkojen järjestäminen. Tähän Rauman kaupungin on syytä panostaa edelleen. Täytyy muistaa, että sairaanhoitajien aikuiskoulutus jää Raumalle ja on tunnettu tosiasia, että aikuiskoulutettavat ovat suurelta osin perheellisiä ja tämän seurauksena paikkauskollisia.

Aloituspaikkaleikkausten yhteydessä jo pohdittiin hoitotyön koulutuksen keskittämistä Poriin. Taustalla oli lokakuussa 2011 OKM:ltä saatu palaute, jonka mukaan Porin ja Rauman työnjakoa ja profilointia on syytä selkiyttää. Puolitoista vuotta sitten kuitenkin päädyttiin siihen, sairaanhoitokoulutus jäi Raumalle ja terveydenhoitajien koulutus siirrettiin Poriin. Perusteluna silloin esitettiin, että ala on kasvava ja Rauma tarjoaa kasvulle "paisuntasäiliön”. Nyt taloudellinen tilanne on muuttunut vuoden takaisista näköaloista merkittävästi huonommaksi. Paisuntasäiliön ylläpitämiseen ei mielestäni enää ole varaa. Nyt tehdyllä linjauksella Rauman profilointi ja keskittyminen kansainväliseen  ja nimenomaan englanninkieliseen liiketoimintaan, logistiikkaan ja tuotantotalouteen sekä meriteollisuuden tarvitsemaan kone- ja tuotantotekniikkaan ja merenkulkuun entisestään vahvistuu.

Puolitoista vuotta sitten arveltiin lisäksi, että opiskelijarekrytoinnissa pärjättäisiin paremmin, jos olisi kaksi koulutuspaikkakuntaa. Nyt olen täysin vakuuttunut, että opiskelijarekrytointi ei ole keskittämisen seurauksena vaarassa. Turun vetovoima on niin suuri, että fiksut hakijat ilmoittautuvat yhteishaussa useampiin hakukohteisiin. Uskon vakaasti, että Porin hoitotyön koulutus on modernien oppimisympäristöjensä johdosta kilpailukykyinen myös Etelä-Satakunnan ja Vakka-Suomen hakijoiden silmissä. Matka Raumalta Poriin on vain 50 km, vaikka se juuri nyt saattaa tuntua paljon pidemmältä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti