lauantai 31. joulukuuta 2016

Vuodenvaihteen amk-uutiset

Aivan vuodenvaihteeseen on säästetty muutama merkittävä ammattikorkeakouluyhteisöä koskeva uutinen.

Hallitus julkisti 21.12. sote-ratkaisunsa, jonka yhden linjauksen mukaan kaikki korkeakouluopiskelijat pääsevät samojen sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin. SAMOKin toimistolla päätöksestä riemuittiin ja kuohuvia avattiin. Se on selvää, että linjauksen mukaan ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät käyttämään YTHS:n palveluita vuonna 2019. Sekin lienee selvää, että YTHS:n piirissä olevien opiskelijoiden määrä kaksinkertaistuu ja säätiön pitää järjestää palveluita huomattavasti nykyistä useammalla paikkakunnalla. Sekin tiedetään, että ammattikorkeakouluopiskelijat maksavat vastedes vuosittaista YTHS-maksua yliopisto-opiskelijoiden tapaan.

Moni asia ei kuitenkaan ole selvää. Ennen kaikkea ei ole selvää säilyykö YTHS:n palvelu nykytasolla. Varmasti digitaaliset palvelut ja palvelukioskit tulevat yleistymään. Sekään ei ole selvää mikä taho tulee keräämään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltomaksut. Hallitus nimittäin linjasi vain sen, että kaikille korkeakouluopiskelijoille säädetään lailla pakollinen veroluonteinen terveydenhuoltomaksu. Auki on säilyykö ylioppilaskunnilla YTHS-maksun perimisoikeus ja tuleeko se myös opiskelijakunnille, automaatiojäsenyyden myötä tai jollain muulla tavalla. Nyt kun viimeinenkin ero ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien välillä poistuu, on välttämätöntä, että opiskelijajärjestöjen asema myös lainsäädännössä yhdenmukaistetetaan.

Toinen suuri uudistus koskee rahankeräyslakia, josta annetussa hallituksen esityksessä ammattikorkeakoulut saavat saman oikeuden rahankeräykseen kuin yliopistoilla on jo ollut. Alueellisen ja elinkeinoelämän kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla korkeakouluilla on tasavertaiset mahdollisuudet kerätä organisaation ulkopuolista rahoitusta. Uudistus mahdollistaa työelämän toimijoiden lahjoittaman tuen kanavoitumisen heidän tärkeäksi kokemilleen koulutus- ja tutkimusyksiköille, nyt siis myös ammattikorkeakouluille. Esityksen mukaan Poliisihallitus antaisi rahankeräysluvan ammattikorkeakoulun rahankeräykseen.

Hallituksen esitys tasoittaa tietä hallituksen suunnitelmille korkeakoulujen pääomittamiseksi. Hallituksen esityksessä nimittäin todetaan, että "... ammattikorkeakouluille säädetään yliopistoja vastaava oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä sen lakisääteisistä tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017—2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseksi."

Valtiolla on valmisteilla mittava pääomitus korkeakouluille. Yksi mahdollinen ja jopa todennäköinen pääomitustapa on niin sanottu vastinrahakeräys, jossa valtion sijoitus kuhunkin ammattikorkeakouluun olisi riippuvainen niiden itse keräämästä pääomasta. Tämän pääomitustavan mahdollistaminen ammattikorkeakouluille edellyttää rahankeräysoikeutta. Rahankeräys, erityisesti jos se liitetään valtion vastinrahaan, on ammattikorkeakouluille suuri haaste ja uusi mahdollisuus.

Toivotan kaikille menestyksellistä uutta vuotta 2017!
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti