sunnuntai 26. huhtikuuta 2015

Yhteistä hakua

Tämän kevään yhteishaussa korkeakoulujen uudistettu hakujärjestelmä oli tositestissä. Viime syksynä käyttöön otettua menettelyä sovellettiin nyt ensimmäistä kertaa kevään massahakuun. Yhteishaussa haetaan yhdellä hakulomakkeella sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen hakukohteisiin. Hakija saa valita kuusi hakukohdetta priorisoidussa järjestyksessä. Aiemmin hakutoiveet yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin kirjattiin erikseen.

Sen verran itse kukin korkeakoulu osasi laskea, että mahdollisuudet merkitä ensimmäinen hakukohde supistui huomattavasti, teoreettisesti puoleen. Kaikki hakijat eivät kuitenkaan ole hyödyntäneet mahdollisuutta hakea sekä yliopistoihin että ammattikorkeakouluhin, mutta joka tapauksessa hakukohteiden vetovoimalle oli odotettavissa selvää laskua.

Yhteishaussa oli  avoinna kaiken kaikkiaan 1351 hakukohdetta. Näistä kuusi koulutusta ei saanut ainuttakaan ensisijaista hakijaa. Kaikki vetovoima-arvon nolla saaneet hakukohteet olivat yhden tai muutaman aloituspaikan musiikkipedagogin koulutuksia, joissa haettiin yksittäisen soittimen opettajia. Jos musiikkikohteita ei oteta huomioon (yhteensä 13) niin alle vetovoiman 1,0 hakukohteita oli kaikkiaan 123, joista yliopistojen kohteita oli 77 (63%) ja ammattikorkeakoulujen 46 (37%). Viidenkymmenen vetovoimaltaan alhaisimman  hakukohteen joukossa oli pääasiassa yliopistojen koulutuksia, vain 13 (26%) oli ammattikorkeakouluista.

Yhteishaun hakukohteiden vetovoimatilaston kärkipäässä dominoi selkeästi Taideyliopisto ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Jos alle viiden aloituspaikan hakukohteita ei oteta mukaan, viidenkymmenen vetovoimaltaan korkeimman hakukohteen joukossa oli 30 ammattikorkeakoulujen hakukohdetta ja 20 yliopistojen.

Jos tarkastellaan korkeakouluja kokonaisuutena, vetovoimaisin korkeakoulu oli ylivoimasesti Taideyliopisto, hyvänä kakkosena maaliin tulikin sitten Laurea. Viidentoista vetovoimaisimman kärjen muodostivat yliopistot ja ammattikorkeakoulut tasaisesti, seitsemän yliopistoa ja kahdeksan ammattikorkeakoulua. Valtaosan häntäpään valvojista muodostivat ammattikorkeakoulut; viidestätoista vetovoimaltaan heikoimmasta 11 oli ammattikorkeakouluja. SAMK kuului viime mainittuun ryhmään, takanaan kuitenkin neljä yliopistoa.

Johtopäätös yhteishaun tuloksista on selvä, ammattikorkeakoulut pärjäsivät kokonaisuutena hyvin kilpailussa hakijoista. Ne, jotka ovat pärjänneet ennenkin hyvin, pärjäävät tässäkin järjestelmässä. Heikomman vetovoiman kaupungit eivät menettäneet lisää asemiaan. Uuden hakujärjestelmän kanssa voidaan hyvin elää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti