keskiviikko 26. helmikuuta 2014

Kaikki korkeakoulukaupungin puolesta

Mitä kaupunki ja kaikki muut sen ohella voivat tehdä korkeakoulujen säilymisen ja kehittymisen eteen? Tämä kysymys heitettiin opiskelijoiden puolelta vastattavaksi niin Porin kaupungin edustajille kuin ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen johtajille. Kyseessä oli eilinen Satakunnan opiskelija-aktiivien yhteinen ilta "kimppakivat", johon olin nyt toista kertaa kutsuttuna. Paikalla oli SAMKin ja yliopistokeskuksen opiskelijakuntien ja ainejärjestöjen toimihenkilöitä. Erittäin aktiivinen joukko keskustelijoita.

Keskustelussa nousi esille monia opiskelijamarkkinointiin liittyviä ajatuksia ja kehittämisehdotuksia. Jos haluaa vetää yhteen opiskelijoiden ajattelun, niin opiskelijoiden vision voisi tiivistää kahteen sanaan "paras opiskelijakaupunki". Keskustelussa esimerkit olivat pääosin Porista, mutta paikalla oli opiskelijoita muistakin kaupungeista, erityisesti Raumalta, joten johtopäätökset pätevät kaikkiin Satakunnan opiskelijakaupunkeihin. Opiskelijoiden ajattelussa opiskelupaikkakuntien pitäisi selvästi nostaa profiilia ja tavoitetasoa. Kaupungin pitäisi tehdä koko joukko toimenpiteitä, jotka voisimme tuoda esille tuleville opiskelijoille osoituksena opiskelijakaupunkien erinomaisuudesta.

Seuraavassa olen laajentanut opiskelijoilta tulleita kehittämisajatuksia ja näkökulmia omillani:

Opiskelijakaupunki tarjoaa ilmaisen joukkoliikenteen, mielummin kaikille, mutta ainakin opiskelijoille. Joukkoliikenne on opiskelijoiden mukaan Porin lyhyillä matkoilla kalliimpaa kuin Helsingissä moninkertaisesti pidemmillä matkoilla. Opiskelijat eivät nykytilanteessa suosi kalliita joukkoliikennematkoja. Tässä on kaupungeille mahdollisuus täysin realistisin kustannuksin olla suunnannäyttäjänä niin opiskelijapolitiikassa kuin energia- ja ilmastopolitiikassa. Liiketalouden opinnäytetyönä voitaisiin nopeallakin aikataululla tehdä vaihtoehtoiset tarkastelut siitä, miten joukkoliikenteen tariffipolitiikka olisi järjestettävissä ottaen huomioon sekä kunnallisen liikenneyhtiön tulostavoitteet että hiilineutraalisuuden ja opiskelijamyönteisyyden tavoitteet.

Opiskelijakaupunki tarjoaa opiskelijoille edullisia asuntoja joustavasti ja helposti. Opiskelija-asunnot ovat pääsääntöisesti Satakunnassa edullisia. Ongelmana on se, että tarjonta on kirjavaa ja on paljolti opiskelijan omasta aktiivisuudesta kiinni millaisen ja kuinka edullisen asunnon saa hankituksi. Hakijan tai uuden opiskelijan näkökulmasta tämä tuntuu hankalalta. Juuri tähän tarkoitukseen on suuremmissa opiskelijakaupungeissa olemassa opiskelija-asuntosäätiöitä, jotka ylläpitävät ja välittävät  opiskelija-asuntoja. Itse näkisin visiona Satakunnan yhteisen opiskelija-asuntosäätiön (tai vast.) joka tarjoaisi näitä palveluita keskitetysti kaikille opiskelijakaupungeille.

Alueen yritykset tarjoavat opiskelijoille kummipalveluita. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että alueen yritykset ottavat kukin yhden opiskelijan "kummiopiskelijakseen", jolle yritys opiskelun eri vaiheissa tarjoaa tietoa, harjoittelumahdollisuuksia ja viime kädessä jopa opinnäytetyön. Kummisuhde voisi tarkoittaa sitäkin, että vuosittain yritys ottaa yhden kurssin kummikurssikseen ja tarjoaa kurssille vierailuluentoja ja ekskurssion, jonka aikana perehdytään tarkemmin yrityksen toimintaan. Samaan sarjaan kuuluu sekin, että yritykset kollektiivisesti sitoutuisivat tarjoamaan kaikille kaupungin opiskelijoille kesätyöpaikan. Raumalla oli tämänsuuntainen esimerkki konetekniikan opiskelijoille. Tavoitteeksi tulee ehdottomasti asettaa se, että elinkeinoelämän ja opiskelijoiden yhteydet ovat maan kärkitasoa.

Siis kolme perusasiaa: liikkuminen, asuminen ja työelämä. Loppujen lopuksi asiat ovat yksinkertaisia.

Entä miten tätä tietoa tulisi markkinoida. Ylivoimaisesti tärkeimmät kanavat viemään tietoa parhaasta opiskelijakaupungista eteenpäin ovat opiskelijat itse. He ovat uskottavia, koska he ovat jo kokeneet paikan. Tässäkin asiassa uskottavimmat lausunnot tulevat asiakkaiden itsensä suusta. Opiskelijat ovat keskeisimpiä toimijoita opiskelijakaupungin imagon ja vetovoiman rakentamisessa. Heidän eteen tätä työtä tehdään, joten on luonnollista, että heidän sanansa siitä miten hyvin työssä on onnistuttu, on ratkaiseva.

2 kommenttia:

  1. Suurilla rakennusliikkeillä on jo tuo "kummiopiskelija" käytäntö, YITllä polku nimellä, SKANSKAlla oppiva etc.

    VastaaPoista
  2. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

    VastaaPoista