torstai 5. heinäkuuta 2012

DIAKin organisaatiouudistus

Diakissa on noin puolentoista vuoden ajan ollut käynnissä massiivinen organisaatiouudistus. Uudistuksesta, joka on nimetty Tiekartaksi, on kerrottu useissa lehdissä, viimeksi Kirkko & Kaupunki- lehdessä. Minulla ei ole ensikäden tietoja uudistuksesta, mutta julkisuudessa esitetyt tiedot DIAKin organisaatiouudistuksen toteutustavasta herättävät varmasti kysymyksiä myös SAMKissa. Tästä syystä haluan korostaa, että SAMKin organisaatiouudistus poikkeaa lähtökohdiltaan DIAKin uudistuksesta.

Otan seuraavassa kantaa vain SAMKin organisaatiouudistuksen toteutukseen,vaikka aiheet kumpuavatkin DIAKin uudistuksen uutisoinnista.

1. SAMKin organisaatiouudistus ei ole kytköksissä työvoiman käytön vähentämiseen. Organisaatiouudistuksen yhteydessä ei ole tarkoitus tunnistaa lopetettavia tehtäviä tai mahdollisesti myöhemmin irtisanottavia henkilöitä.  [Lehtitietojen perusteella voi tulkita, että organisaatiouudistus sopeuttaa DIAKin vallitseviin olosuhteisiin ja että DIAKin organisaatiouudistus on kiinteässä yhteydessä toteutettujen irtisanomisten kanssa.]

2. SAMKin uuden organisaation tehtävistä vain ylimmän johdon ja keskijohdon tehtäviä haetaan ilmoittautumismenettelyllä ja valittaville henkilöille laaditaan tehtäviä koskevat työsopimukset. Muu henkilöstö jatkaa tehtävissään uudessa organisaatiossa nykyisten työsopimusten mukaisesti. Henkilöstön kanssa keskustellaan ja kunkin toiveita sijoittumisesta kuullaan ennen henkilöstön sijoittumista koskevien päätösten tekemistä. [Lehtitietojen mukaan DIAKissa kaikkien henkilöiden oli haettava Tiekartta-organisaation avoimeksi julistettuja tehtävänimikkeitä. Hakujen jälkeen "yliopettajien enemmistö tipahti paremmilta palkoilta alemmille oksille, kaksi aiempaa lehtoria nimitettiin yliopettajiksi" (K&K 4.7.2012).]

3 kommenttia:

 1. Juha

  Lehtitietojen perusteella ei kannata tehdä mitään johtopäätöksiä, koska lehtiuutisissa ovat puurot ja vellit menneet mennen tullen ja pahimman kerran sekaisin. Niiden taustalla on anonyymi lähde, joka ei mitä ilmeisemmin tunne Diakin viime vuosien kehitystä, ei Tiekartta-prosessia eikä uudistuksen tavoitteita.

  Kirkko ja kaupunki -lehti ei antanut uutista tarkistettavaksi kuin osin ja siksi sinne pääsi virheitä.

  Kannattaa katsoa blogini rehtori.diak.fi.

  Parhain terveisin

  Jorma Niemelä Diakista

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentistasi. Toki olen lukenut blogiasi ja tottahan uskon, että sanomalehtiartikkeleihin jää helposti virheitä. Sekin on selvää, että jokainen organisaatio tekee uudistuksensa omien tavoitteidensa pohjalta. Luettuani K&K:n artikkelin arvelin, että sen perusteella SAMKin väki saattaa jäädä pohtimaan asioita omalta kannaltaan. Huomion arvelin kohdistuvan kahteen esille nostamaani asiaan (organisaatiomuutoksen yhteys irtisanomisiin ja kaikkien tehtävien hakeminen). Tarkoitukseni ei ollut tehdä mitään pidemmälle meneviä johtopäätöksiä DIAKin uudistuksesta. Tulen SAMKin johtoryhmän kera vierailemaan DIAKissa 3.8., jolloin on tarkoitus oppia lisää DIAKin uudistusprosessista.

   Poista
 2. On hienoa, että toimitaan periaatteen 2 mukaisesti. Historiastahan on kokemusta, että SAMK:n alkutaipaleella vuosien (jopa kymmenien vuosien)virkatyökokemuksella olevia ylioettajia "pudotettiin" lehtoreiksi puuttuvan lisensiaatti-tutkinnon vuoksi. Toimenkuvaan ei pystytty tekemään mitään muutoksia, mutta lain mukaan kuulemma toimittiin. Laki olisi kyllä antanut mahdollisuuden nimetä yliopettajat edelleen yliopettajiksi erityisin syihin perustuen. SAMK:n johto käytti tästä nimitystä "vesityspykälä" eikä halunnut nähdä sitä tosiasiaa, että lainsäätäjä halusi tällä tavalla turvata tai taata teknillisten oppilaitosten niiden yliopettajien aseman, jotka täyttivät vanhat pätevyysvaatimukset.

  On huomattava, että vanha yliopettaja/lehtori-virkanimikkeistö juontaa vanhalta teknillinen koulu/opisto-ajalta. Yliopettajat opettivat insinöörioppilaita ja lehtorit teknikko-oppilaita. Ammattikorkeakoulun myötä teknikkokoulutus hävitettiin ja virkarakenne säilyi sillä poikkeuksella, että yliopettajat, joilta puuttui lis. tutkinto, alennettiin lehtoreiksi. On vaikeaa perustella nykyään esim. matematiikan tai fysiikan yliopettajuutta tai yliopettajien virkojen tarpeellisuutta ko. perusaineissa! Ammattiaineissa perustelu on huomattavasti helpompaa.

  On myöskin huomattava, että SAMK:n alkuaikoina rehtorina toimi ja toimii yhä henkilö, jolla ei ole sen paremmin lehtorin kuin yliopettajankaan pätevyyttä ammattiaineissa!

  VastaaPoista